fundlogos-gr To πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Περιόδου 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014) και κατά 15% από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Χρήσιμες πληροφορίες για το MARISCA

project page title
 • Χρησιμότητα & Αναγκαιότητα του Έργου

  Το Έργο θα συνεισφέρει σημαντικά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και συγκεκριμένα από τα ακόλουθα νομοθετήματα:

  Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ, περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό: Η οδηγία 2014/89/ΕΕ ορίζει ότι κάθε κράτος-μέλος οφείλει να θεσπίσει και να εφαρμόσει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές για τη στήριξη και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη θάλασσα εφαρμόζοντας μία προσέγγιση που βασίζεται στο οικοσύστημα. Το Έργο θα αποτελέσει μία καλή βάση για το εθνικό χωροταξικό σχέδιο στην περιοχή του Αιγαίου, το οποίο με βάση την Οδηγία 2014/89/ΕΕ θα πρέπει να θεσπιστεί το συντομότερο δυνατό και το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2021.

  Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική): Μετά την αρχική αξιολόγηση των θαλασσίων υδάτων τους, τα κράτη-μέλη πρέπει να θεσπίσουν αναλυτική δέσμη περιβαλλοντικών στόχων και να αποφασίσουν σχετικά προγράμματα μέτρων για να επιτευχθεί ή να διατηρηθεί στα θαλάσσια ύδατά τους η καλή περιβαλλοντική κατάσταση. Όπως ρητά ορίζεται στο Άρθρο 13 παρ. 4, αυτά τα προγράμματα μέτρων «περιλαμβάνουν μέτρα προστασίας του χώρου, που συμβάλλουν στη δημιουργία συνεκτικών και αντιπροσωπευτικών δικτύων προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών και καλύπτουν επαρκώς την ποικιλία των οικοσυστημάτων τα οποία συνθέτουν τις περιοχές αυτές». Το παρόν Έργο θα προτείνει ένα τέτοιο δίκτυο θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στην περιοχή του Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που έχουν τεθεί (π.χ. για την εφαρμογή της Οδηγίας για τους Οικοτόπους ή της Οδηγίας για τα Πουλιά), σε συνδυασμό με επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των οικοτόπων και των θαλασσίων ειδών που χρήζουν προστασίας.

  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας – Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών: Οι δύο Οδηγίες ορίζουν τη δημιουργία του δικτύου Natura 2000, που αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών («Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» για την ορνιθοπανίδα και «Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» όπως ορίζονται στην Οδηγία για τους Οικοτόπους), που φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το παρόν Έργο θα συμβάλλει σημαντικά στις υποχρεώσεις της Ελλάδας για τις δύο αυτές οδηγίες καθώς (1) θα εκτιμηθεί το ποσοστό των οικοτόπων και του εύρους εξάπλωσης των ειδών κοινοτικής σημασίας (όπως καθορίζονται στα παραρτήματα αυτών των οδηγιών) που προστατεύονται από το υπάρχον δίκτυο Natura 2000, και (2) θα καταβληθεί προσπάθεια επέκτασης του υπάρχοντος δικτύου προτείνοντας παράλληλα συγκεκριμένα διαχειριστικά μέτρα, προκειμένου να επιτευχθεί η προστασία των σημαντικών οικοτόπων και των ειδών σύμφωνα με συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους, όπως π.χ. αναφέρονται στις οδηγίες της ΕΕ για την αξιολόγηση της επάρκειας των προτεινόμενων περιοχών Natura 2000 (European Topic Centre on Biological Diversity (ETC/BD), 2010).

  Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Έργο θα συμβάλλει σημαντικά στη διαχείριση των θαλάσσιων περιοχών του Αιγαίου, στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στην αειφόρο χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων, εφαρμόζοντας μια οικοσυστημική προσέγγιση και αποσκοπώντας στην ουσιαστική προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

FaLang translation system by Faboba